Välkomen till min blog från Skåne om solceller, tobaksodlingar och andra konsigheter. (Besök idag:1)
Overview of total production (Work in progress)
Usage from 2011-08-25 19:30:00 untill 2012-01-01 20:33:57: 34.17 KwH
Total Watt acumulated from charger: 145.19 KwH
Total Watt acumulated to battery: 140.34 KwH